welsh-tours-outside
Welsh language Tour
garden-tours
welsh-languange-tour-banner
heriatge_tours_03
Stradey Castle exterior

Teithiau yn yr iaith Gymraeg

Mae teithiau yn yr iaith Gymraeg ar gael ar gyfer grwpiau, os hoffech drefnu hynny, cysylltwch gyda'r Castell mewn da bryd.

Cynhaliwyd ein taith gyntaf yn y Gymraeg ar y 7fed o Fehefin 2013, pan ddaeth Clwb Cinio Merched Caerfyrddin i Gastell y Strade. Cynhalwyd y daith gan berchennog y Castell, Patrick Mansel Lewis.

To book, or for further information please email us at info@stradeycastle.com

"Diolch yn fawr iawn am y croeso yn gynnes iawn a'r daith dan arweiniad ddiddorol iawn ar fore dydd Mawrth. Roedd yn ymweliad gwych a lleoliad hardd. Edrycha i ymlaen at ddod ar daith arall cyn bo hir."
Christine Bennett,

Welsh Learner with Swansea University

"Ar ran cangen Gorseinon o Ferched y Wawr, diolch yn fawr iawn i chi am y croeso neithiwr. Roedd pawb wedi mwynhau gweld eich cartref hyfryd ac yn gwerthfawrogi’r sgwrs Gymraeg yn fawr iawn."

Merched y Wawr, Gorseinon